1 Created with Sketch.

Bericht van verhindering

Het kan zijn dat uw kind door ziekte of anderszins verhinderd is naar school te komen. Wij verwachten in zo’n geval van u zo spoedig mogelijk bericht. Als wij bij aanvang van de lessen geen bericht hebben ontvangen dan zijn wij genoodzaakt zelf te informeren.

Graag vanaf 08.15 uur contact opnemen met de school, telefoon 0118 – 571391