1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige ontmoetingsplaats is voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. We proberen dat onder andere te bereiken door pesten te voorkomen (preventie) en wanneer het toch gebeurt duidelijk stelling te nemen om dit gedrag te bestrijden. Regelmatig komt het onderwerp ‘pesten’ gedurende het hele schooljaar in alle groepen aan bod.

Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich prettig en veilig voelt op school, stelt iedere groep aan het begin van het nieuwe schooljaar klassenregels en een ‘pestcontract’ op. Hierin worden de regels vastgelegd, die de kinderen met elkaar hebben afgesproken.  Deze regels hebben veel te maken met sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid. Het aanleren en oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden neemt daarom binnen de lessen een belangrijke plaats in. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen. Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als luisteren, samen delen, weten waar je goed in bent, ruzies oplossen, zelfvertrouwen, voor jezelf opkomen, doordachte beslissingen nemen, je gevoelens uiten, van je fouten leren onmisbaar. De methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ sluit prima aan bij deze belangrijke onderwerpen en wordt dan ook in alle groepen gebruikt.

Tevens starten we het schooljaar met de methode “Goed van Start”, welke zorgt voor een positief en veilig klimaat, waarin alle leerlingen geaccepteerd worden en groeien in hun sociale vaardigheden. Met als doel om problemen te voorkomen door duidelijk te zijn over regels en routines. De inbreng van leerlingen, bijvoorbeeld via klassenvergaderingen, is hierbij van groot belang. Tevens kunnen de leerkrachten, middels doelgericht leerkrachtgedrag en de inzet van toonzetters en energizers, actief bijdragen aan het vormen van een positief groepsklimaat.