1 Created with Sketch.

Overblijf en opvang

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (BSO) Wannes en Ko is gevestigd in basisschool De Lichtboei. Opvang en onderwijs onder één dak dus. Dat is vertrouwd voor kinderen en praktisch voor ouders. De opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Walcheren. U bent van harte welkom om te komen kijken om de sfeer te proeven.
Opvang na schooltijd en in de vakanties, studiedagen en vrije uren van school
Na schooltijd zijn leerlingen welkom bij BSO Wannes en Ko. Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. Samen buiten spelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Het is tenslotte vakantie!

De BSO gaat open tijdens studiedagen en vrije uren van school als er voldoende aanmeldingen zijn.

Lees meer op: https://www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/buitenschoolse-opvang/

Beleef de dag mee met Mijn KOW
In het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u zien wat uw kind meemaakt. De pedagogisch medewerkers plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo blijft u altijd en overal op de hoogte via uw computer, tablet en smartphone. Ook vindt u hier belangrijke documenten eenvoudig terug, zoals facturen en overeenkomsten.
Meer informatie: www.kinderopvangwalcheren.nl/mijn-kow/ 

Meer over Wannes en Ko
Meer informatie en inschrijven:  www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/wannes-ko

Wilt u advies? Mail klantadvies@skow.nl of bel 0118–626 350

Bekijk de Facebookpagina:  www.facebook.com/BSOWannesenKo

Tussen-de-middagopvang
Op De Lichtboei wordt de tussen de middag opvang (TMO) gecoördineerd door onze administratief medewerkster, Connely Lous. In samenwerking met ‘vrijwilligers’ (ouders) begeleidt zij op maandag en donderdag de tussen de middag opvang. Op dinsdag wordt de TMO begeleid door een medewerker van de KOW (in principe één van de medewerkers die ook de voorschoolse en naschoolse opvang verzorgen).

De TMO is als volgt bezet:

  • maandag: Connely + een vrijwilligster
  • dinsdag: een medewerkster van KOW
  • donderdag: Connely + een vrijwilligster

U kunt uw kind structureel maar ook incidenteel laten overblijven, u kunt daarvoor (ook nog op de dag zelf) bellen naar school (0118-571391) of mailen naar: tmo-lichtboei@archipelscholen.nl.

De TMO kost € 2,50 per keer. Na iedere maand ontvangt u een factuur voor het aantal keren dat er (daadwerkelijk) gebruik is gemaakt van de TMO.