1 Created with Sketch.

Organisatie

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen binnen een tijdvak van ongeveer 8 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Wij werken met combinatiegroepen, die jaarlijks aan de hand van leerlingaantallen, groepssamenstelling en de formatie van leerkrachten samengesteld worden. De formatie wordt met de medezeggenschapsraad besproken.

We werken met vier combinatiegroepen:

Groep 1/2: Ina Hamelink en Karen Starrenburg
Groep 3/4: Christianne Overgaauw en Carina Stokman
Groep 5/6: Melanie Lindenberg en Jochem Boer
Groep 7/8 Phatcharin Thongkhao en Melanie Lindenberg

De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Bibi Chernet is voor één dag in de week op school aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Naast bovengenoemd personeel hebben wij op school ook een administratief medewerkster: Connely Lous, zij is aanwezig op de maandag.
En een vrijwilligster: Marie Verhulst, zij is aanwezig in Groep n groep 3/4 op donderdag.

Schooltijden

We werken op De Lichtboei met een ‘vijf-gelijke-dagen’ model.
De lestijden zijn van maandag t/m vrijdag van:
8.30u – 14.00u

Voor de kleuters start het weekend vrijdag om 12.00!