1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Archipelschool De Lichtboei in Westkapelle ligt ingebed tussen de huizen van Westkapelle en is een openbare basisschool die werkt vanuit de kernwaarden van Archipel: kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht. 

Op De Lichtboei komen kinderen met verschillende levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergronden samen. Het omgaan met deze verschillen op een gelijkwaardige wijze is een fundamenteel uitgangspunt op De Lichtboei.

Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de betekenis van ‘De Lichtboei’, welke symbool staat voor baken, veilig, helder en uitnodigend. Een baken voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar waarin beleving en plezier centraal staan.

Wij willen graag dat leren leuk is en zorgen ook buitenom de methodes voor voldoende activiteiten en uitstapjes, zodat dat wat in de klas wordt aangeboden ook echt kan worden beleefd.

De Lichtboei staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin iedere leerling optimaal kan groeien, zowel op cognitief gebied als sociaal-emotioneel. Het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten van de leerlingen, heeft een belangrijke plaats in het onderwijs dat we bieden. Onderwijs waarin het kind centraal staat en waar aangesloten wordt bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Naast het cognitief leren vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich zo ontwikkelen zodat zij zich staande kunnen houden binnen de maatschappij; leren samenwerken, het durven geven van je mening en het stimuleren van zelfstandigheid vormen hierin belangrijke pijlers.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen, bij alles wat zij ontmoeten of aangeboden krijgen, zichzelf kunnen zijn en blijven. Zo ontstaat een begin van vrijheid en verantwoordelijkheid.