1 Created with Sketch.

Ons verhaal

Onze Archipelschool De Lichtboei ligt ingebed tussen de huizen van Westkapelle, herkenbaar aan de groen/ gele boei op het schoolplein. De naam ‘Lichtboei’ staat symbool als baken,  veilig, helder en uitnodigend. Een kwaliteitsbaken in het dorp voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze centrale ligging in het dorp maakt dat wij alle kinderen van het dorp en de omgeving kunnen helpen opgroeien tot sociale volwassenen.

We willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden. Ons team geeft de kinderen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden mee, waarmee zij alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te kunnen zijn. Verder vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen, bij alles wat zij ontmoeten of aangeboden krijgen, zichzelf kunnen blijven. Zij moeten de dingen op eigen wijze kunnen hanteren en in zich opnemen, om er mee aan zichzelf te bouwen. Zo ontstaat een begin van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!