1 Created with Sketch.

Nieuwe ouders

We zijn blij met de belangstelling die u hebt voor onze school! Een basisschool kiezen voor je kind is voor iedere ouder een belangrijke beslissing. U wilt het beste voor uw kind: een plek waar je gekend en gezien wordt, waar je je veilig voelt en waar je individueel en samen tot je recht komt; een school waar goed onderwijs gegeven wordt, waar kansen geboden worden, waar uitgedaagd wordt om talenten te ontwikkelen en aanleg te ontdekken; een plaats om te spelen, te leren en te leven.
Leren voor vandaag en voor later.

Informatieboekje 1/2 schooljaar 2020-2021