De leerlingenraad

Wij hebben ook een Leerlingenraad! Daarin mogen kinderen meepraten over het schoolbeleid. Wij vinden het belangrijk om de mening van de leerlingen te horen en te weten wat hun wensen zijn. De leerlingenraad heeft vier leden, uit iedere bovenbouwgroep één leerling.

Zij adviseren het schoolteam en de directie over alles wat met de school te maken heeft. Ze zijn betrokken bij vernieuwingen, schoolfeesten en halen ideeën op bij de andere leerlingen . De leerlingenraad vergadert zo’n 6 tot 8 keer per jaar. De directeur is hierbij aanwezig.

Kinderen mogen meepraten over het schoolbeleid. Het is belangrijk om hun mening te horen en te weten wat hun wensen zijn.
Vanaf groep 5 zijn er per groep leerlingen vertegenwoordigd die een jaar zitting hebben. Een keer in de 6-8 weken is er een vergadering. Een groepsleerkracht is voorzitter van de leerlingenraad.

Leerlingenraad 2019-2020

De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd! 

In groep 7 stelde alleen Luuk zich verkiesbaar. Maar in de groepen 5, 6 en 8 waren er veel kandidaten en werden er zodoende weer echte verkiezingen gehouden! De kandidaten mochten een poster maken om zichzelf te ‘verkopen’ en alle kinderen vanaf groep 3 mochten stemmen en hun stembiljet in de stembus doen. 

Na het tellen van de stemmen, is dit de leerlingenraad voor komend schooljaar:

– groep 5: Quinty
– groep 6: Troy
– groep 7: Luuk
– groep 8: Ivana