Nieuwe boeken!

Nieuwe boeken!

Op woensdagochtend 29 januari kwam juf Sacha van Stichting Lezen de boeken die we verdiend hadden met de Kinderpostzegelactie overhandigen. De leerlingen hebben tijdens de Kinderpostzegelactie heel veel producten verkocht en een behoorlijk bedrag opgehaald voor het goede doel. Als lokaal doel hebben we gekozen voor boeken voor de schoolbibliotheek. Alle kinderen van de school hebben zich in het lokaal van groep 7/8 verzameld en daar werden de boeken onthuld en werd er geluisterd naar de door Sacha voorgelezen verhalen. De boeken zijn voor de hele school! Kort nadat alle kinderen weer teruggingen naar hun eigen klas, hebben de leerlingen van groep 7/8 in de kring een “boekensushi” gehouden. Twee minuten lezen en daarna je boek (met de klok mee) doorgeven aan de volgende lezer. We deden vier rondes om zo de boeken te leren kennen. Daarna werden de nieuwe boeken over alle klassen verdeeld en hebben wij de schoolbibliotheek gevuld met nieuwe boeken. Op naar veel leesplezier!