Groep 7/8 dit jaar weer naar Duinrell

Winnaars!

Groep 7/8 van Archipelschool De Lichtboei behoorde, met een totaal opgehaald bedrag van €4349,52 tot de dertig beste Kinderpostzegelverkopers (scholen met de hoogste gemiddelde opbrengst per leerling) van Nederland.
In eerste instantie behoorden zij niet tot de prijswinnaars maar bij natelling van de Stichting Kinderpostzegels begin van deze week, bleek dat er een school die in de top 30 stond, niet goed had geteld. Nu mag groep 7/8 van De Lichtboei, die op plaats 31 stond, toch, én voor de tweede keer op rij, mee met het Kinderpostzegelschoolreisje naar Duinrell op woensdag 10 april aanstaande! ‘Want toppers worden beloond’; aldus Jeroen de Tex van Stichting Kinderpostzegels.