Onze Archipelschool De Lichtboei ligt ingebed tussen de huizen van Westkapelle, herkenbaar aan de groen/ gele boei op het schoolplein. De naam ‘Lichtboei’ staat symbool als baken,  veilig, helder en uitnodigend. Een kwaliteitsbaken in het dorp voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze centrale ligging in het dorp maakt dat wij alle kinderen van het dorp en de omgeving kunnen helpen opgroeien tot sociale volwassenen.

Schoolgids

Schoolgids 2019-2020

Meer over De Lichtboei